parallax background

Info

Alles wat je moet weten

Losgaan in De Feesttent, curlen tussen de kerstbomen, feesten in het gezelligste café, haardvuren, stampotten & bokbieren op het winterplein. Vind hier alles wat je moet weten over ‘het gezelligste winterfestival’; BLUE. 

Huisregels

Lees alle huisregels en voorwaarden

Om alles in goede banen te leiden en alle bezoekers een prettig festival te bieden, heeft de organisatie een aantal huisregels opgesteld met daarin ook het toegangsbeleid. Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het festival, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en onderstaande huisregels.

Door het betreden van het festivalterrein gaat u akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden en bent u verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers het evenement gegeven aanwijzingen op te volgen.

Voor alle gevallen en/of situaties waarin de huisregels niet voorzien, behoudt de Organisatie zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoeker is gebonden.

Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid tijdens het evenement te waarborgen.

Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals valse en/of gedupliceerde kaarten of een poging tot toegangsverschaffing zonder geldig kaartje, wordt de toegang ontzegd en wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Online gekochte kaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. U kunt gevraagd worden om u te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Restitutie van kaarten en munten is niet mogelijk.

Op het festivalterrein zijn munten het enige geldige betaalmiddel. Er worden geen munten retour genomen. Munten zijn niet inwisselbaar voor geld. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, letsel of enig andere schade aan personen of goederen.

Het betreden van het festivalterrein is geheel op eigen risico.

Bij het betreden van het festival kan de bezoeker op verzoek van de beveiliging gefouilleerd worden. Ook tijdens het verblijf kan een verzoek hiertoe plaatsvinden, bezoekers dienen zich daaraan te onderwerpen.

Personen jonger dan 18 jaar mogen het evenement alleen betreden met een geldig kids/jeugdticket en onder begeleiding van een volwassen ouder of voogd.

Tijdens het festival dient de bezoeker op eventuele aanvraag van de organisatie zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, en bromfietscertificaat.

Drugs zijn verboden. Bij constatering wordt de bezoeker verwijderd van het festivalterrein.

Wildplassen is verboden. Bij constatering wordt de bezoeker verwijderd van het festivalterrein.

Tijdens het festival gelden de NIX18 regels, dit betekent dat het verboden is voor jongeren onder de 18 jaar om alcoholische dranken of rookwaar te gebruiken of te kopen. Het is daarnaast verboden voor volwassen om alcoholische dranken of rookwaar te verstrekken aan jongeren onder de 18 jaar. Bij overtreding wordt de bezoeker verwijderd van het festivalterrein.

Wanneer de bezoeker zich niet aan de huisregels houdt, kan de bezoeker van het festivalterrein worden verwijderd. Bij verwijdering van het festivalterrein heeft de bezoeker geen recht op teruggave van het ticket of gekochte munten.

Door bezoekers meegebrachte huis(dieren), eet- en drinkwaar, stoelen, selfiesticks, paraplu’s, gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen en goederen die in strijd zijn met Nederlandse wetgeving, zijn op het festival niet toegestaan. Indien de Organisatie van mening is dat een voorwerp gevaar oplevert voor het evenement en bezoekers, behoud de organisatie zich het recht het voorwerp in te nemen.

Het meebrengen van professionele opnameapparatuur (en opzet- of telelenzen) is niet toegestaan, tenzij een met de Organisatie schriftelijk overeengekomen accreditatie.

Het is niet toegestaan om op, of nabij het festivalterrein flyers te verspreiden, promotieactiviteiten te ontplooien of goederen te verhandelen zonder overleg met de organisatie.

Contact

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze huisregels dan kunt u contact opnemen via info@bluefestival.nl

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!