ALGEMENE VOORWAARDEN

MUZIKAAL WINTERFESTIVAL BLUE


Om alles in goede banen te leiden en alle bezoekers een prettig festival te kunnen bieden, heeft de organisatie een aantal huisregels opgesteld met daarin ook het toegangsbeleid.

Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het festival, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden en de huisregels.


Kaartverkoop en toegang


Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website en bij de door de organisatie erkende verkooppunten. Koop geen tickets via derden: er is geen garantie dat dit echte tickets zijn. Het is verboden om tickets onrechtmatig door te verkopen. Dit geldt o.a. in situaties waarbij winst wordt gemaakt op gekochte tickets. De organisatie behoudt zich het recht verkoop te verbieden.

Het is mogelijk om gebruik te maken van een secureswap via www.ticketswap.nl. Kun je niet meer bij BLUE festival zijn? Of wil je een extra ticket kopen, maar is het evenement via reguliere kanalen uitverkocht? BLUE festival adviseert alleen tweedehands verkopen en aankopen te doen via Ticketswap. Het wordt afgeraden om via andere kanalen tickets de verkopen/kopen. (Meer informatie vind je onderaan de huisregels)

Gekochte kaartjes zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en worden niet teruggenomen door de organisatie. Ieder kaartje heeft een unieke code die bij de ingang van het festival wordt gescand. Elke bezoeker dient bij het betreden van de evenementenlocatie in het bezit te zijn van een geldig en uniek entreebewijs en een geldig legitimatiebewijs.

Volwassenen moeten in het bezit zijn van een geldig volwassenenticket, jongeren van 13 t/m 17 jaar moeten in het bezit zijn van een geldig jeugdticket en kinderen van 3 t/m 12 jaar moeten in het bezit zijn van een geldig kidsticket. Kinderen en jongeren mogen het festival niet betreden op een volwassenenticket.

Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals valse en/of gedupliceerde kaartjes of een poging tot toegangsverschaffing zonder geldig kaartje, wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.

Bij het betreden van het festival kan de bezoeker op verzoek van security gefouilleerd worden. Ook tijdens het verblijf kan een verzoek hiertoe plaatsvinden, bezoekers dienen zich daaraan te onderwerpen.

Er is geen minimumleeftijd om het festival te betreden. Kinderen en jongeren onder de 18 zijn dus toegestaan, maar alleen met een geldig kids/jeugdticket en onder begeleiding van een ouder of voogd. Tijdens het festival dient de bezoeker op eventuele aanvraag van de organisatie zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs of bromfietscertificaat.

Door bezoekers meegebrachte huis(dieren), eet- en drinkwaar, professionele opnameapparatuur en goederen die in strijd zijn met Nederlandse wetgeving, zijn op het festival niet toegestaan.

Voorwerpen/producten welke in de ogen van de organisatie of beveiliging gevaarlijk kunnen zijn, zijn op het festival niet toegestaan. Denk hierbij aan producten met ontploffingsgevaar in vaste, vloeibare of gasvorm, vuurwerk of pyrotechnische artikelen, flessen, paraplu’s, wandelstokken, camerastatieven en dergelijke.


Aansprakelijkheid algemeen


Het betreden van het festival is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers al dan niet veroorzaakt door derden.

De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de geleverde diensten en producten van de deelnemende ondernemers, dan wel geleden schade die hieruit voortkomt.

De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de programmering door overmacht. In geval van overmacht door afzegging van een artiest zal er getracht worden een waardige vervanger te realiseren.

Wanneer het festival door overmacht (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door stakingen of bij weersomstandigheden waarbij het betreden van het festival onveilig is voor bezoekers, oftewel alles wat buiten de invloedsfeer van de organisatie ligt, kan de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de bezoeker i.v.m. gemaakte kosten door de organisatie.


Huisdieren


In verband met hygiënevoorschriften zijn huisdieren niet toegestaan op het festival.


Munten


Er kan op het gehele festival alleen betaald worden met daarvoor bestemde munten. Deze munten zijn alleen verkrijgbaar bij de door de organisatie aangeboden verkooppunten. Munten zijn en blijven eigendom van de organisatie. Gekochte munten worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.

Munten zijn per editie verschillend om fraude te voorkomen en daarom maar 1 editie geldig.


Overig


Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie alsmede brandweer, politie, GGD en ander bevoegd gezag.

De beveiliging en organisatie behouden zich het recht eenieder de toegang tot het evenemententerrein te ontzeggen wanneer er, naar oordeel van de organisatie of politie, een mogelijke dreiging bestaat voor de veiligheid van het evenement en zijn bezoekers of wanneer de geldende huisregels niet worden nageleefd. Om welke reden dan ook worden betaalde entreegelden in deze gevallen niet geretourneerd.

Tijdens het festival kunnen foto's of opnamen worden gemaakt ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van het festival geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.

Het is niet toegestaan op of in de nabijheid van het festival flyers te verspreiden, promotieactiviteiten te ontplooien of goederen te verhandelen zonder overleg met de organisatie.

De organisatie behoudt zicht het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.


Voorkom overlast


Plaats fietsen in de fietsenstalling en houd bij het verlaten van het festival rekening met de omwonenden.


Foto's en opnames


Op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Het maken van beeld- en geluidsopnames door bezoekers is niet toegestaan, fotograferen mag alleen met camera’s zonder verwisselbare lens en mobiele telefoons.

Op BLUE festival kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden door journalisten ten behoeve van reportages op internet of in traditionele media.


Contact


Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@bluefestival.nl.